Strokovnjak svetuje

Hladilno-zamrzovalni aparati

Ali lahko dvovratni-enokompresorski hladilno-zamrzovalni aparat postavim v prostor, ki ni stalno ogrevan?

Aparat postavite v suh in redno prezračevan prostor. Dovoljena temperatura okolice za pravilno delovanje aparata je pogojena z izvedbo aparata, kar je navedeno tudi na napisni tablici.

Pri dvovratnih-enokompresorskih aparatih (aparati s tipsko oznako HZ...) je potrebno paziti, da temperatura okolice ni nižja od dovoljene. V kolikor je aparat izpostavljen nižji temperaturi dalj časa, bodo v hladilnem delu normalne temperature, poviša pa se temperatura v zamrzovalniku, kar skrajša čas shranjevanja živil, živila se lahko tudi odtalijo. Ti aparati zato niso namenjeni za uporabo v prostorih, ki niso stalno ogrevani (npr. vikendi).

Ali lahko hladilnik - zamrzovalnik izključim za dalj časa?

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, zavrtite gumb termostata v položaj 0 (STOP). Prekinite dovod električne energije, aparat izpraznite, odtalite, očistite in pustite vrata priprta.

Imam hladilnik z avtomatskim odtaljevanjem. Zakaj na dnu hladilnika (pod posodo za zelenjavo) stoji voda?

Voda stoji pod posodo za zelenjavo, če je zamašena odprtina za odtok vode, ali če odtaljena voda kaplja mimo žleba za zbiranje vode.

 • zamašeno odprtino očistite, na primer, s plastično slamico,
 • predebelo plast ledu odtalite ročno (glejte navodila za uporabo, poglavje »Nabiranje ledu na zadnji steno notranjosti hladilnika«).

Poleg gumba za nastavitev temperature v hladilniku imam še dodatno stikalo. Čemu služi?

Stikalo se uporabi v primeru zamrzovanja večje količine sveže hrane (definirano kot  zamrzovalna kapaciteta kg/24h).

Pred vlaganjem toplih živil v zamrzovalni prostor je potrebno le tega pripraviti oziroma ohladiti na čim nižjo temperaturo. Na ta način lahko pričakujemo, čim večjo zamrzovalno kapaciteto. Pri enokompresorskih kombiniranih hladilno zamrzovalnih aparatih med pripravo zamrzovalnega prostora ni dovoljeno neprekinjeno delovanje kompresorja, kot je to primer pri zamrzovalnih omarah in skrinjah, ker bi s tem preveč ohladili hladilnik. Namesto tega se zamrzovanje izvede pri  višjih pozicijah termostata (5,6 ali 7 odvisno od tipa aparata) in ob vklopljenem grelcu. Na ta način grelec preprečuje, da bi temperatura v hladilniku padla pod 0°C obenem pa vpliva na senzor termostata tako, da ga segreva in posredno vpliva na povečano delovanje kompresorja. Po končanem zamrzovanju je potrebno grelec izklopiti, ker zvišuje porabo električne energije.

Nekateri proizvajalci uporabljajo isti grelec tudi v primeru nizke temperature okolice. Tudi Gorenje je do nedavno imelo v navodilih pri nekaterih kombiniranih HZ aparatov opisano funkcijo ročnega stikala za preprečevanje nizkih temperatur v hladilniku in previsokih v zamrzovalniku. Uporaba grelca v te namene je dokaj neprijazna za uporabnika, ker od njega zahteva spremljanje okoliške temperature , ter glede na spremembo le-te, vklapljanje oziroma  izklapljanje grelca. Zaradi tega  smo v Gorenju uvedli termično stkalo, ki glede na gibanje temperature okolice samodejno vklaplja in izklaplja grelec. Uporaba grelca pri  kombiniranih  hladilno zamrzovalnih aparatih ni potrebna pri vseh tipih. Razmerje toplotnih izgub med hladilnikom in zamrzovalnikom, ter razmerje hladilne moči uparjalnika hladilnika in uparjalnika zamrzovalnika določata ali potrebujemo grelec v primeru nizke temperature okolice.

V uporabniških navodilih je napisano, da je hladilna vitrina namenjena shranjevanju pijač pri temperaturi nad 0 stopinj. Kolikšna je zgornja meja hlajenja?

Predvidena nastavitev temperature v vitrini PV37 je, pri temperaturi okolice 25°C,  med 0 in 5°C. Pri temp. okolice 32°C pa med 0 in 10°C. To velja za testne pogoje, pri konstantni temperaturi okolice, brez odpiranja vrat.

Odvisno od pogostosti odpiranja vrat, se lahko temperatura kratkotrajno dvigne in se povrne po določenem času, ko vrat ne odpirate več.

XBC660 (vitrine za pijače) dosegajo temperature med 2 in 10°C XWC660 (vitrine za vino) pa med 4 in 18°C

Pogosto odpiranje vrat povzroča vdor toplega zraka v notranjost hladilne vitrine, le-ta težje dosega nastavljeno temperaturo, pa še poraba energije je večja zaradi nenehnega delovanja (ohlajanja). Zato po nepotrebnem ne odpirajte vrat.

Kuhalni aparati

Priporočila za varno in dolgotrajno uporabo

Prvo pravilo po nakupu aparata naj vam bo vedno pred očmi: Zaradi odprave vseh možnih kasnejših problemov že pred prvo uporabo počasi in pazljivo prečitajte navodila za uporabo. V navodilih so namreč vsi podatki za varno in kvalitetno uporabo proizvoda. To vam lahko prihrani marsikatero razočaranje in jezo.

Redno vzdržujte aparate v skladu z navodili in s čistili, katera priporoča proizvajalec.

Pri plinskih štedilnikih največ pozornosti posvetite vzdrževanju plinske instalacije:

 • redno menjajte tesnila na spoju regulatorja in jeklenke,
 • vsaj enkrat na dve leti zamenjajte vezno cev med jeklenko in štedilnikom,
 • občasno preverite kvaliteto spojev vezne cevi na regulatorju in na vhodu v štedilnik,
 • vedno bodite pozorni na značilen smrad, ki se pojavi pri nekontroliranem izhajanju plina. Če ste opazili takšno izhajanje plina, takoj zaprite plinsko jeklenko oz. zaporni ventil pri zemeljskem plinu in pokličite servis Gorenje. V tem primeru prostor dobro prezračite in v prostoru ne uporabljajte odprtega ognja ter ne vključujte oz. izključujte električnih porabnikov.

Za normalno delovanje pečice priporočamo:

 • za pečenje v pečici vedno uporabljajte primerne pekače,
 • pri pečenju se držite navodil proizvajalca – v navodilih priloženih tabel s priporočenimi temperaturami za različne vrste pečenja,
 • nikoli ne oblagajte notranjosti pečice s kovinsko folijo,
 • pekači ali posoda v kateri pripravljate hrano v pečici ne smejo biti med pečenjem nikoli položeni na dno pečice, ker se lahko na ta način uniči emajl v pečici,
 • Pečico pred pečenjem hrane z veliko vsebnostjo vlage vedno predgrejte na delovno temperaturo. Na ta način boste preprečili kondenziranje pare na notranjosti vrat pečice in zatekanje na element pod pečico.

Pri steklokeramičnih kuhalnih površinah se strogo ravnajte po navodilih proizvajalca:

 • za kuhanje uporabljajte posodo enake velikosti, kot je označeno kuhališče,
 • posoda mora imeti ravno dno brez vseh izboklin(tudi razni napisi in znaki), ki bi lahko povzročile poškodbe (raze),
 • pri kuhanju pazite, da po kuhališču ne razsujete sladkorja ali soli oz. podobnih sestavin. V primeru, da se vam to kljub temu dogodi, površino takoj obrišite s suho krpo,
 • s steklokeramične površine lahko, s posebej za to namenjenimi čistili (Ceram, Sidol,...), odstranite tudi najbolj trdovratne madeže(npr.madeže hrane, ki vam je prekipela čez rob posode,...). Vendar za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih čistil ali lužil ter raznih žičnih gobic, ker boste uničili steklokeramično ploščo,
 • čistila nikoli ne nanašajte na vročo površino,
  steklokeramične plošče ne uporabljajte kot dodatni delovni pult,
 • Osnovna prilagoditev senzorjev na dotik na okolje: Po vsaki priključitvi na omrežno napetost se avtomatsko izvede osnovna prilagoditev, da bi bila zajamčena optimalna funkcija senzorjev. Na vseh prikazovalnikih se pojavi “-“. Ko je osnovna prilagoditev uspešno zaključena, se oglasi zvočni signal, vsi indikatorji ugasnejo in kuhališče lahko upravljate Med postopkom prilagajanja na senzorjih ne sme biti nobenih predmetov. Če ne bo tako, bo prilagajanje prekinjeno, dokler teh predmetov ne boste odstranili. Med tem časom vašega kuhališča ne morete upravljati.
 • Pri kuhanju v posodi iz ognjevarnega ali temperaturno obstojnega stekla ali porcelana upoštevajte navodila proizvajalca posode. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe kuhališča.

Kuhinjske nape

Kadar je vključena kuhinjska napa, dimnik kamin v istem prostoru ne odvaja dim, kako naj uredim razmere?

Pri močnejših kuhinjskih napah, ki zagotavljajo pretok zraka do 600m3/h, se zaradi nezadostnih odprtin za dovod svežega zraka, v prostoru pojavi pod tlak.
Za normalno delovanje ostalih naprav, ki odvajajo zrak, hkrati z delovanjem kuhinjske nape, je potrebno zagotoviti zadosten dotok zraka v prostor preko zračnih rež, ki jih v nobenem primeru ne smete blokirati.

Kdaj je v kuhinjski napi potrebno dograditi ogleni filter?

Ko pare vstopajo v napo, prehajajo najprej preko maščobnega filtra, ki je kovinska rešetka ali tkanina. Na tem filtru se zadrži maščoba.
Ogleni filter je primeren za nape, pri katerih ni mogoče izpuha odpeljati iz prostora. V teh primerih se pare speljejo preko oglenega filtra, ki prevzema in nevtralizira vonjave.

Pri redni uporabi je potrebno ogleni filter menjati vsake 4 mesece.

Pralni stroji

Izpiralna voda se peni…

Vzrok za penjenje je v prevelikem doziranju pralnega sredstva, mehki vodi ali pa v pralnem sredstvu, ki se močneje peni.

Kaj storiti?

Dozirajte pralno sredstvo po navodilih proizvajalca ob upoštevanju trdote vode in umazanosti perila. V mehki vodi se počasneje izpira, pene se tvorijo tudi če je dejansko perilo dovolj izprano, po določenem času pa te izginejo.

Pralni stroj slabo izpira, po končanem pranju ostanejo na perilu beli praškasti ostanki. Kaj je vzrok temu?

Dozirajte pralno sredstvo po navodilih proizvajalca ob upoštevanju trdote vode in umazanosti perila. V mehki vodi se počasneje izpira, pene se tvorijo tudi če je dejansko perilo dovolj izprano, po določenem času pa te izginejo.

Kaj storiti?

 • dozirajte pralni prašek po navodilih proizvajalca pralnih sredstev,
 • perilo takoj še enkrat izperite,
 • uporabite tekoča pralna sredstva, ki ne vsebujejo zeolitov,
 • poskusite odstraniti ostanke s krtačo.

Sušilni stroji

Kondenzacijski sušilnik perila je slabo sušil, sedaj pa sploh ne posuši perila. Kaj je vzrok?

Vzroki za slabo sušenje, ki ne izvirajo iz okvare na sušilniku, so lahko naslednji:

 • zamašen filter na vratih ali filter v zračnem kanalu,
 • zamašen kondenzator vode,
 • sušilni stroj se nahaja v pretoplem prostoru,
 • slabo ožeto perilo.

Zaradi naštetih razlogov (predvsem neočiščena filtra in kondenzator vode) lahko pride do izklopa zaščitnega termostata, to pa pomeni prenehanje gretja oz. sušenja ter posledično servisni poseg.

Kaj storiti?

Upoštevajte navodila za uporabo in sicer:

 • očistite filtra po vsaki uporabi sušilnika,
 • občasno preverite in po potrebi očistite kondenzator vode
 • poskrbite, da se stroj ne bo nahajal v pretoplem prostoru (več kot 25° C), višja temperatura prostora pomeni poleg daljšega sušenja tudi večjo porabo el. energije,
 • za primerno ožeto perilo priporočamo pralni stroj s centrifugo vsaj 800 vrtljajev bobna na minuto in več.

Pomivalni stroji

Kako naj vgradim pomivalni stroj?

V primeru, da boste pomivalni stroj vgradili v niz kuhinjskih elementov, mora biti le ta vgrajen po navodilih proizvajalca. Ta navodila so priložena k novemu stroju.

Že pri vgradnji pomivalnega stroja bodite pozorni na to, da bo mogoče potrebno stroj v življenjski dobi tudi servisirati. Zato zagotovite, da bo stroj mogoče enostavno izvleči, ne da bi poškodovali tla, ali da bi bilo celo potrebno razstaviti kuhinjo. Pri nekateri modelih so zato priložena plastična vodila, katere namestimo pod nogice pomivalnega stroja.

Pomivalni stroj mora biti zniveliran, kar dosežemo z nastavljivimi nogicami.

Izogibajte se popolnemu privitju nogic, ker se lahko zgodi, da bo stroj v tem primeru stal na dnu in ne na nogicah.
Višina odtoka vode (sifona) mora biti med min. 30 cm in max. 100 cm.

Kako naj vzdržujem pomivalni stroj?

Za daljšo življenjsko dobo stroja in za kvalitetno pomivanje je potrebno redno čiščenje v skladu z navodili za uporabo.
Pomembno je, da po vsaki uporabi stroja očistite filtre. Pri odstranitvi filtra bodite pozorni na morebitne ostanke hrane, da ne bi ti prišli v črpalko in jo blokirali. Občasno preglejte tudi brizgalne ročice in filter na vodovodni pipi ter jih po potrebi očistite.
Samo dobro očiščeni filtri in brizgalne ročice bodo dali dobre učinke pomivanja.

Klimatske naprave

Kakšno klimatsko napravo izbrati?

Klimatsko napravo izberemo glede na: obliko prostorov, možnosti namestitve, razporeditev opreme v prostorih in glede na to, kje se ljudje v prostorih največ zadržujejo.

Kvadratno klimatsko napravo izberemo, če imamo nekoliko več prostora na steni.Namestimo jo na sredino stene in klimatska naprava nam bo zelo enakomerno (izpih v štirih smereh) ohlajala ali segrevala prostor. Namestimo jo lahko tudi v prost vogal sobe, če niso bližini večji kosi opreme, ki bi ovirali pretok zraka.

Če želimo, da bi bil tok zraka bolj usmerjen proti stropu, potem izberemo talno-stropno klimatsko napravo, ki se namesti na steno na podobni višini kot radiator. Takšna namestitev je primerna tudi v podstrešnih sobah, kjer je nizka stena, (npr.1,2m). V kolikor nimamo prostora na steni, strop pa ni spuščen, potem lahko napravo pritrdimo pod strop. Pri stenski namestitvi lahko z dodatno loputo in pravokotno odprtino skozi steno, klimatiziramo tudi sosednji prostor.

Stenske klimatske naprave so primerne skoraj za vsak prostor. Vedeti pa je potrebno, da je tok zraka usmerjen v ožjem pasu, ki naj ne bi bil usmerjen neposredno v ljudi. V kolikor želimo imeti poleg klimatiziranega tudi zelo čist zrak, ki bo vseboval tudi zadosti negativnih ionov, potem izberemo klimatsko napravo z vgrajenim ionizatorjem in aktivnim elektrostatičnim filtrom.

Če je strop v prostoru spuščen vsaj 30 cm, višina prostora pa ni nižja od 2,5 m, potem je idealna rešitev kasetna klimatska naprava. Ta je v celoti vgrajena v spuščen strop, na stropu pa je vidna samo maska z rešetko vstopnega zraka in štiristranski izpih klimatiziranega zraka.

Vsaka od prej navedenih naprav ima obvezno tudi zunanjo enoto, preko katere se toplota iz prostora odvaja v okolico (ali obratno pri ogrevanju). Če te ne morete ali ne smete namestiti, potem je edina rešitev prenosna klimatska naprava, ki pa lahko samo hladi. Slednja je primerna tudi tudi takrat, ko v najetih prostorih ne želite ali ne smete namestiti stabilne klimatske naprave.

Kakšna je potrebna moč klimatske naprave?

Na določitev potrebne moči klimatske naprave vpliva v prvi vrsti velikost prostora, nadalje pa je zelo pomembno kakšna je propustnost toplote skozi stene, koliko ljudi se zadržuje v prostoru in kolikšni so toplotni izvori v prostoru, npr. zaradi delujočih električnih naprav (računalniki, zamrzovalniki …). Potrebno moč lahko izračunate s pomočjo pripravljenega obrazca.
Izračun potrebne moči hlajenja za vaš prostor:
površina prostora m² x 70 = W
površina oken na sončni strani m² x 30 = W
število prisotnih oseb x 100 = W
seštevek moči dodatnih izvorov toplote v W x 1 = W
potrebna moč hlajenja klimatske naprave v W = W

Zakaj izbrati klimatsko napravo Gorenje?

V zadnjem času se je na tržišču pojavilo veliko število klimatskih naprav bolj ali manj znanih proizvajalcev in še večje število uvoznikov, ki se s tem ukvarjajo redno, še večkrat pa občasno. Prav tako je tudi njihova servisna mreža dostikrat slabo organizirana, še težje pa je v kratkem času dobiti rezervne dele. Tako se je zelo težko odločiti za kvalitetno klimatsko napravo po primerni ceni.
Gorenje se ukvarja z hladilnimi napravami že 50 let in je na tem področju naredilo velik korak k zadovoljstvu kupcev z njegovimi izdelki. Podobno želi storiti na področju klimatizacije saj zagotavlja naslednje:

 • Garancijo za vse naprave od 2 do 5 let
 • Dolgo življenjsko dobo za vse naprave
 • Kakovostno prodajno, servisno in vzdrževalno mrežo
 • Hitro posredovanje ob okvari naprave z zagotovljenimi rezervnimi deli
 • Ugodne cene in plačilni pogoji
 • Hitro dobavo in montažo

Vzdrževanje klimatske naprave

Tako, kot je nujno potrebno vzdrževanje avtomobila, tako je potrebno tudi vzdrževanje vsake KN če želimo zagotoviti dolgo življenjsko dobo naprave in če želimo dihati čist zrak.

Klimatska naprava poleg hlajenja in gretja vedno opravlja tudi funkcijo filtriranja zraka. Zrak, ki ga klimatska naprava na eni strani sesa, potuje preko toplotnega izmenjevalca in filtrov ponovno nazaj v prostor. Prašni in drugi zdravju škodljivi delci se pri tem usedajo na lamele toplotnega izmenjevalca, ventilator in posodo kondenzata. Še več pa se jih usede na prisotne filtre, ki glede na svojo propustnost čistijo iz zraka različne velikosti prisotnih delcev. V napravah so prisotni naslednji filtri v osnovni izvedbi, oz.kot opcija:

 • Osnovni (grobi) filter - čisti delce do velikosti 10 µm - potrebno čiščenje vsaj na vsakih 512 ur, ko nas na to opozori tudi lučka na napravi. Čiščenje opravljamo s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom.
 • Ogleni filter odstranjuje iz zraka neprijetne vonjave, med njimi tudi cigaretni dim. Ker je izdelan na tkaninski osnovi ga ne moremo prati, temveč ga je potrebno vsaj enkrat letno zamenjati.
 • Pasivni elektrostatični filter odstranjuje iz zraka mikroprašne delce (prah, cvetni prah, pršice, bakterije in celo nekatere viruse) velikosti celo do 0,1 µm. Ker je izdelan na tkaninski osnovi ga ne moremo prati, temveč ga je potrebno vsaj enkrat letno zamenjati.
 • Hladni katalitični filter ali tudi bio filter v zraku nevtralizira (in tudi odstranjuje) zdravju škodljive delce. Ima sposobnost samoobnavljanja, zato ga postavimo vsaj 1 x mesečno na sončno svetlobo, da se obnovi. Enkrat letno pa ga je potrebno zamenjati.
 • Aktivni elektrostatični filter omogoča odstranjevanje vseh mikro delcev iz zraka. Za odstranjevanje teh delcev tu skrbi elektrostatično polje, same delce pa privlačijo nase katodne lamele v filtru. Filter snamemo 1 x mesečno iz ohišja in ga očistimo s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Filter ni potrebno menjati.

Kam, kako in kje namestiti klimatsko napravo?

Pri namestitvi stenske klimatske naprave je potrebno upoštevati naslednje:

 • notranja enota naj bo nameščena tako, da ne bo pihalo neposredno v ljudi v prostoru,
 • predvidite možno namestitev zunanje enote; če stanujete v bloku potem je najenostavneje, če je to na balkonu, lahko pa je tudi pod oknom, na strehi ali podstrešju (če je dovolj zračno),
 • če stanujete v stanovanjski hiši, potem so možni načini namestitve zunanje enote na naslednjih mestih: na tleh, na balkonu, pod streho, na strehi, na podstrešju (če je dovolj zračno), ali kje drugje na steni,
 • če stanujete v hiši, ki je pod spomeniškim varstvom, potem se o namestitvi posvetujete s pristojnim organom. Vsekakor pa vedno namestite zunanjo enoto tako, da bo čim manj kazila zunanji izgled stavbe (zadnja stran objekta, na tleh, na podstrešju,...),
 • podrobneje se o namestitvi pogovorite v naših prodajnih centrih ali s pooblaščenimi monterji

Kaj je treba zagotoviti za dobro namestitev deljenih klimatskih naprav?

 • zunanja in notranja enota sta povezani z dvema predizoliranima bakrenima cevema (Cu cevi so kvalitetejše, kot npr.za centralno kurjavo, debelina izolacije pa je od 8-10 mm, premer cevi je podan v tehničnih podatkih),
 • cev za odvod kondenzata iz notranje in zunanje enote (če imamo hlajenje in gretje), premera vsaj 16 mm. Cev mora imeti minimalni padec vsaj 1 cm/m skozi KN prostor,
 • nosilci zunanje enote morajo imeti zadostno nosilnost, predvsem pa morajo biti dovolj kvalitetno zaščiteni proti rji (brez ostrih robov), naprava pa mora biti nanje pritrjena preko antivibracijskih gumijastih podlog,
 • če je zunanja enota postavljena kjerkoli na tleh, mora biti obvezno pritrjena na plastičnem podstavku višine vsaj 10 cm,
 • poseben (z ločeno varovalko) električen dovod (3 x 2,5 mm 2 za naprave do moči 7kW) na notranjo enoto pri enojnih KN, medtem ko je dovod pri večkratnih napravah (dvojne, trojne, štirikratne) na zunanjo enoto,
 • električni povezovalni kabel (5 x 1,5 mm 2+2 x 0,5 mm 2) med zunanjo in notranjo enoto - pri enojnih KN,
 • električni povezovalni kabel (6 x 1,5 mm 2) med zunanjo in vsako notranjo enoto - pri dvojnih, trojnih in štirikratnih KN,
 • te predinstalacije se naj, če je to le mogoče, skrijejo zidu - potrebno je predvideti mesta vgradnje KN času gradnje ali obnove prostorov,
 • pri nadometni izdelavi je potrebno instalacije skriti v plastične kanale, ki so lahko klasični - oglati ali lepo zaobljeni z lepimi prehodnimi in kotnimi elementi (nekoliko višja cena),
 • odvod kondenzata naj ne bo nikoli speljan v posodo (ni estetsko in če pozabite nanj vam lahko ob prelitju posode poplavi sobo ali balkon),
 • odvod kondenzata mora biti vedno speljan v samostojen odtok, od koder ni možnosti širjenja morebitnih neprijetnih vonjav nazaj skozi KN prostor,
 • nosilci zunanje enote morajo imeti zadostno nosilnost, predvsem pa morajo biti dovolj kvalitetno zaščiteni proti rji (brez ostrih robov), naprava pa mora biti nanje pritrjena preko antivibracijskih gumijastih podlog,
 • če je zunanja enota postavljena kjerkoli na tleh, mora biti obvezno pritrjena na plastičnem podstavku višine vsaj 10 cm.

Napotki za odpravo manjših napak

Naprava ne deluje

 • Preverite dovod električne energije – če je OK, potem sveti rdeča lučka na napravi.
 • Preverite način želenega delovanja naprave (hlajenje, gretje, samo ventilacija,...).
 • Nastavljena temperatura na napravi (daljinskemu upravljalniku) je prenizka ali previsoka (odvisno od izbranega načina delovanja) glede na dejansko temperaturo v prostoru.
 • Daljinski upravljalnik ne deluje – preverite baterije v njemu, resetirajte ga, odklenite ga (LOCK), ali preizkusite vklop naprave neposredno na notranji enoti.

Zvočni signal sprejema infrardečega signala ne deluje

 • Zvočni signal je izklopljen – pritisnite 2 x gumb reset na notranji enoti, da ga ponovno vklopite.

Sveti lučka filtra – oranžna

 • Zračni filter je zamašen. Očistite zračni filter in ga vstavite nazaj v napravo ter pritisnite tipko reset.

Grelniki vode

Ko grelnik segreva vodo se pojavlja kapljanje na varnostnem ventilu, kako naj motnjo odpravim?

Vodi, ki se v grelniku segreva se povečuje volumen. Ker pa je voda, za razliko od plinov, nestisljiva se mora sproščati. Pri tlačnem grelniku vode je na priključku hladne vode na grelnik nameščen varnostni ventil, katerega naloga je, da pri tlaku 7 bar izpusti povečan volumen vode. Če želimo preprečiti puščanje varnostnega ventila, mora instalater omogočiti širjenje volumna vode v prostor izven grelnika. Priporočena je vgradnja ustrezne raztezne posode za sanitarno vodo.

Varnostni ventil pri grelniku pušča tudi ko grelnik ne segreva sanitarne vode, kaj je vzrok?

V vodovodnem omrežju se pojavlja tlak višji od 7 bar, ali pa varnostni ventil pušča pri nižjem tlaku. Če se pojavlja puščanje pri nižjem tlaku, mora strokovnjak vgradi ustrezen 7 bar varnostni ventil. Če pa je tlak v vodovodnem omrežju višji od 5 bar, pred grelnik vode na napeljavi sanitarne vode vgradite kvaliteten regulator tlaka in ga nastavite na vrednost pod 5 bar, hkrati pa med regulator in grelnik vode namestite ustrezno raztezno posodo.

Plinski kotli

Ko odprem pipo za toplo vodo do konca, se mi zdi voda manj topla!

Dejansko je temperatura vode povezana s porabo. Večja ko je količina vode, manj jo je kotel sposoben segrevati.. V tem primeru zadostuje, da zmanjšamo ta pretok v pipi in zopet poiščemo želeno temperaturo.

Nameravam zamašiti gornje in spodnje zračne odprtine prostora, kjer se nahaja moj kotel, ker skozi vanje prihaja veliko hladnega zraka!

Tega ne delajte, ker je nevarno.
Neoviran dotok zraka je neizogiben za dobro delovanje vašega kotla. Če če bi ga ovirali, bi to preprečilo dobro odvajanje izgorelih plinov.

Odkar sem instaliral sobni termostat, ostanejo moji radiatorji včasih hladni celo popoldne.

To je glavni namen sobnega termostata, da prepreči delovanje kotla, če v lepem popoldnevu sončna toplota zadostuje, da je stanovanje dovolj toplo.

Odsoten bom nekaj dni. Ali lahko mraz poškoduje centralno napeljavo?

Položaj mini na gumbu za ogrevanje in sanitarno vodo vam zagotavlja zaščito proti zmrzovanju. V dolgo časa nezasedenih stanovanjih bi bilo primerno, da izpraznite napeljavo ali pa jo zaščitite s posebnim sredstvom proti zmrzovanju grelnega sistema.

Plinski kotel poskuša vžgati gorilnik, vendar se plamen ne pojavi in kotel se samodejno ustavi.

Preverite, če je omogočen dotok plina na aparat. Če je dotok plina zagotovljen in aparat kljub temu ne vžge gorilnika se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Slišim glasno pretakanje vode v radiatorjih.

V vodih se morda nahaja zrak. Izpraznite zrak iz radiatorjev tako, da odvijete vijak na skrajnem koncu radiatorja.
Po odzračevanju vedno vzpostavite tlak med 1 in 1,5 bar. kot je navedeno spodaj. Če ta napaka ostaja še naprej, pokličite servis.
Če morate polnjenje ponavljati prepogosto, gre morda za izpuščanje napeljave. V tem primeru obvestite vašega monterja, oziroma servis.

V moji kopalnici moram dolgo čakati, da priteče topla voda skozi pipo!

Ne glede na delovanje vašega kotla, je dovod tople vode odvisen od količine hladne vode, ki je v ceveh. Če se vaša kopalnica nahaja 10 m stran od kotla, se vam bo zdelo nekaj sekund do pritoka tople vode kar malo dolgih.

V prostoru je občasno zaznati vonj po plinu.

Zaprite dotok plina in zagotovite prezračevanje prostora (odpiranje oken in vrat).
Pred ponovno uporabo zagotovite pregled plinske napeljave s strani distributerja in kontrolo plinskega kotla s strani pooblaščenega serviserja.
obiščite
nas
Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
VK
Instagram
LinkedIn
Pinterest
delite
z drugimi
Facebook
Twitter
Linkedin
bodite
obveščeni
RSS
Prijava na novice
Sign up